AESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY

Профилактика

Профилактика

Най-важната част от Вашето лечение е профилактиката.

Първичната профилактика е недопускане развитието на болестния процес. Целта е: 

1. Запазването на пародонталното здраве - регулярно отстраняване на зъбна плака и зъбен камък, за да не се стига до възпаление на венците - гингивит и последващият го пародонтит - възпаление на зъбодържащите тъкани и стопяване на костта.

2. Предотвратяване развитието на кариес чрез профилактични обтурации. Това е така нареченото силанизиране фисурите - покритие на подозрителните за развитие на кариес повърхности на зъбите със смоли, отделящи калциеви и флоурни йони. По-често се практикува при деца веднага след пробива на постоянните зъби.


Вторичната профилактика цели ограничаване на болестния процес и избягване на усложненията му. Т.е. навременното лечение на зъбният кариес, за да не се допусне развитието на пулпит - възпаление на нервните и кръвоносните съдове на зъба, водещи до умъртвяването му. И навременното лечение на гингивита, за да не се развие пародонтит.

Съществува и така наречената третична профилактика, при която се цели ограничаване на пораженията при вече развило се усложнение. Най-важното в случая е да се запазят зъбите в устата на пациента, да не се наложи тяхното изваждане. 

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg