AESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY
Начин на работа
Посещенията в моята практика са с предварително уговорен и фиксиран час за всеки пациент. Изключение прави приема на спешни състояния.

При първото Ви посещение в моята практика Вие попълвате въпросник за пациента, който съдържа информация относно минали и настоящи заболявания, прием на медикаменти, навици и общо здравословно състояние, запознавате се с манипулациите в една дентална практика, както и с възможните им усложнения. Изготвя Ви се амбулаторен картон, който съдържа паспортните Ви данни и зъбния Ви статус и в който се вписват направените Ви манипулации. Изготвя Ви се лечебен план, съдържащ възможните варианти за лечение с всичките им плюсове и минуси. След одобряване му от Ваша страна, изготвяме финансов план, график на посещенията и начин на плащане. Печатен екземпляр от плана на лечение и финансовия план, подписан от Вас, запазваме в медицинския ви картон и втори за Вас.

В моят кабинет се полагат особени грижи за Вашите сигурност и здраве. Използва се съвременна автоклавираща система и се осъществавя мониторинг на стерилизационните цикли, съобразно изискванията на Европейския съюз. Всички комплекти са индивидуално опаковани и след използването им подлежат на щателна стерилизация и дезинфекция. Работата с лични предпазни средства, като ръкавици, маски, очила и шапки е задължителна и индивидуална за всеки пациент.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg